Informace k zápisu do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy

Termín:

9. 4. – 10. 4. 2019,        14:00 – 17:00 hodin

 

Pro koho je zápis určen?

 • pro děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

 • dostavte se se svým dítětem 9 4. nebo 10. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 k zápisu do ZŠ Pelechovská (pořadí se neobjednává, čas příchodu nemá vliv na přijetí!)
 • vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (u cizinců pas dítěte)
 • na místě zápisu vyplníte žádost o přijetí (popř. žádost o odklad) a zápisní list do 1. třídy

 

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu v řádném termínu dostavit
 • vyplní na místě žádost o odklad povinné školní docházky a doloží doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • děti, kterým byl odklad ve školním roce 2018/2019 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu

Kritéria přijetí:

1.

Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy

6 b.

2.

Docházka sourozence do ZŠ Pelechovská

3 b.

3.

Dítě, které bydlí ve spádové oblasti ZŠ Školní

2 b.

4.

Ostatní zájemci

1 b.

 

Kapacita je 30 žáků na třídu. Maximální kapacita bude naplněna v souladu se splněním podmínek

bodu 1 – 4. V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity rozhoduje los.

 

Spádová oblast

levý břeh řeky Jizery

 

ulice: Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vápence, Brodecká, Svahová, J. A. Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží a části města: Pelechov, Splzov

 

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019

může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 • pro dítě, které dosáhne věku 6 let do 31 12. 2019 – musí mít doporučení z PPP
 • pro dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2019 – musí mít doporučení z PPP + pediatra

 

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte! Proč?

 • vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září zbývá ještě téměř 5 měsíců
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit

 

Díky, že jste si vybrali nás!!! Co Vašim dětem nabídneme?

 • rodinné prostředí s bezpečným klima + kolektiv spokojených vyučujících,
 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • krásné třídy vybavené dataprojektory a keramickými tabulemi
 • kvalitní výuka zajištěna kvalifikovanými učiteli
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy
 • široká nabídka volitelných předmětů a kroužků
 • výuka čtení „Genetickou metodou“
 • výuka matematiky dle Prof. Hejného
 • školička pro předškoláčky
 • projekty, akce, koncerty, divadelní představení, sportovní soutěže
 • sportovní vyžití (pořádáme a účastníme se velkého množství sportovních soutěží)
 • prevence proti sociálně patologickým jevům
 • kvalitní zdravá kuchyně
 • školní družina se zajímavým programem (pro žáky 1. – 5. třídy)
 • společná setkávání (Předvánoční odpoledne, Velikonoční jarmareček, Den otevřených dveří, Kavárna pro maminky, Letní a zimní faktor strachu, Cesta lesem pohádek, Dětský den, noční hra, a jiné)
 • lyžařské výcviky, školy v přírodě a jiné kurzy
 • výuku jazyků v málopočetných skupinách a mnoho dalších aktivit

 

Fotogalerie >>>