Klasifikace žáků v druhém pololetí

Klasifikace žáků v druhém pololetí školního roku 2019-20

Klasifikace žáků v druhém pololetí

Při klasifikaci se budeme řídit vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (k nahlédnutí zde: http://www.msmt.cz/file/52751/).

Všichni žáci budou klasifikováni známkou na základě práce během celého druhého pololetí. O předání vysvědčení budete včas informováni.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat školu, budou i nadále vzděláváni distančně.