Informace k ošetřovnému


Informace k ošetřovnému
Tiskové oddělení MPSVPrávní úprava ještě ke své platnosti a účinnosti potřebuje uveřejnění ve sbírce zákonů. Současně platí, že žadatelé o dávku poprvé použijí Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit.Kdy zveřejní ČSSZ nový výkaz péče?Podle mimořádného zákona č. 133/2020 Sb. potřeba péče vzniká v období mezi 1. 5. 2020 a 30. 6. 2020 i v takovém případě je tedy možné využít ošetřovné stejně jako v době uzavřených škol/školek. Je potřeba, aby školka/škola potvrdila formulář Žádosti o ošetřovné, kde jen vyplní a potvrdí, že dítě je žákem dané školy/školky. Zbylé kolonky na formuláři přeškrtne a do důvodu uzavření vyplní poznámku, že zařízení nebylo uzavřeno. Tento dokument pak odevzdáte zaměstnavateli společně s výkazem péče, kde uvedete, které dny jste o dítě pečoval/a.Na OČR jsem za celou dobu korony nebyla, děti jdou do školy/školky. Pokud se ale stane, že budou děti poslány domů např. z důvodu zvýšené teploty z přehřátí na sluníčku, do skupin už mi je nevezmou. Mám poté nárok na OČR do 30. 6. nebo jen na dobu 9 dní?Od 1. července je možné nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.Jak to bude po 30. červnu?Za květen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte, že od 25. do 31. 5. jste nepečoval/a, za červen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte péči od 4. do 14. 6., a za ostatní dny, že jste nepečoval/a. Na dosavadních postupech se nic nemění. Za dny, kde jste pečovali, vám náleží ošetřovné.Co v takovém případě dělat?Do školy opět nastoupí po uzdravení 15. 6. 2020.Dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy a 4. 6. 2020 onemocní.Praktický příklad:Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna podmínka potřeby péče a za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Pokud dítě onemocní tak, že není možná docházka do školy, postupujete stejně jako doposud. V měsíčním výkazu péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě pečoval/a a dny, kdy jste nepečoval/a. Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí. Od 1. července je možno nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože trpí na časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?Praha, 22. května 2020Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.Jak ošetřovné ukončím?Ano, můžete.Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do školky?Často kladené otázkyNe, důvody dokládají rodičePotřebuji potvrzení od lékaře? jiný závažný důvod výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení výrazné omezení kapacity výchovného zařízení ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti ohrožení zdraví dítěteDůvody pro pobírání ošetřovnéhoNa výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.Výkaz péčeCo se měníNa ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je tedy možné některé dny pracovat.Střídání na ošetřovnémOd 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu.Jaká bude nyní výše ošetřovnéhoNárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny, stacionáře.Nárok na ošetřovnéCo se neměníOd 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující?